1. Termin:           12  – 13 02 2017r. tj.  niedziela i poniedziałek 2. Miejsce:         Tor KIELCE Ćmińsk ul. Wykień 95 3.Zgłoszenia:    Automobilklub Kielecki e-mail:  sport@automobilklub.kielce.pl – Kierownik Kursu –         Zbigniew Molenda  Tel. 604 220 110 Opłata za kurs wynosi  800 zł od osoby przy posiadaniu licencji kartingowej odpłatność wynosi 500 zł. wpłacone na…