Tor Kielce - kurs na licencje B,C | Maluch Trophy
1257
post-template-default,single,single-post,postid-1257,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Tor Kielce – kurs na certyfikat i licencje B,C; B,C Junior

1. Termin:           12  – 13 02 2017r. tj.  niedziela i poniedziałek

2. Miejsce:         Tor KIELCE Ćmińsk ul. Wykień 95

3.Zgłoszenia:    Automobilklub Kielecki e-mail:  sport@automobilklub.kielce.pl

– Kierownik Kursu –         Zbigniew Molenda  Tel. 604 220 110

Opłata za kurs wynosi  800 zł od osoby przy posiadaniu licencji kartingowej

odpłatność wynosi 500 zł. wpłacone na konto bankowe Automobilklubu

Kieleckiego  mBANK  Odział w Kielcach 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001                          

w terminie do 07 lutego 2017 Zgłoszenia będą uznane za ważne po dokonaniu

wpłaty.

.                              W ramach opłaty kursanci otrzymują kawę, herbatę, ciastka, kanapki

Egzamin poprawkowy odbędzie się po 30 dniach z odpłatnością za egzamin

Praktyczny 400 zł i 200 zł za egzamin teoretyczny.

Program kursu jest rozpisany dla 12 kursantów. W przypadku większej ilości kursantów

czas zajęć praktycznych ulegnie zmianie, a egzaminy odbędą się później.

 

4. Program kursu:

 

12 lutego  2017 r.  niedziela zajęcia  teoretyczne:

10:00 – 10:30     Przyjęcia uczestników kursu.

10:30 – 11:00     Omówienie przebiegu kursu, wyścigi uprawiane w Polsce, licencje BC

i   BC JUNIOR

11:00 – 11:30    struktura organizacyjna PZM, FIA, CEZ.  Polityka, cele i zadania

realizowane  przez GKSS, OKSS

11:30 – 11:40     Przerwa kawowa.

11:40 – 12:30     Międzynarodowy Kodeks Sportowy i Przepisy ogólne FIA …dla

zawodów kwalifikowanych rozgrywanych na torze, przepisy związane                                  z ochroną środowiska

12:30 – 13:30     Wyścigi Górskie, Rallycross

13:30 – 14:40     Przerwa kawowa.

14:40 – 19:30     c.d. Rallycross  i Wyścigi torowe(WSMP,WPP, Hour race i  Puchary)

13 lutego  2017 r. poniedziałek – zajęcia teoretyczne i praktyczne:

08:00 – 08:30     Obowiązki kierowcy przed zawodami i podczas zawodów,

bezpieczeństwo i zasady  zachowania się na torze i zawodach.

09:00 – 12:00     Jazda po torze z instruktorem i bez:

pola przedstartowe i ustawienia na polach startowych,

starty do zawodów (lotne, zatrzymane), okrążenia formujące, start z

depot  konsekwencje falstartów, reakcje na sygnały dawane flagami i

tablicami, sytuacje ekstremalne i reakcje kierowcy podczas takich

zdarzeń.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

12:00 – 13:00     Podsumowanie kursu, pytania, dyskusja.

13:00 – 13:45     Egzamin teoretyczny.

14:00                  Podsumowanie i wyniki egzaminów,  wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu

 

5.  Wykładowcy:

Krzysztof Studziński                     TSS 01/2014

Krzysztof Karczewski                      IS 32/15

Michał Pietraszkiewicz                IS 28/15

 

6. Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący –  Krzysztof Studziński –  Trener sportu samochodowego- licencja

Trenerska  TSS 01/2014, licencja sędziowska – I 003/12, Instruktor TJ C0040/2009

Członek – Krzysztof Karczewski  , Instruktor sportu samochodowego licencja IS 32/15, licencja sędziowska  I 254/12

Członek – Krzysztof Tutak , Sędzia sportu samochodowego licencja I 255/12

Członek – Michał Pietraszkiewicz Instruktor sportu samochodowego IS 28/15

 

7. Informacje dodatkowe:

  • Zaleca się aby uczestnik kursu przedstawił Komisji Egzaminacyjnej zawarte w art. 3.1 Regulaminu Licencji Sportu Samochodowego zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy, wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego, wydanego przez uprawnionego  psychologa, którego wzór stanowi załącznik do w/w regulaminu, w celu weryfikacji przez komisję egzaminacyjną poprawności wydanego zaświadczenia oraz orzeczenia.
  •  Dojazd  na kurs i egzamin własnym  samochodem z manualna skrzynią biegów, dwoma siedzeniami /kierowcy i pasażera /oraz kaskiem.
  •  Organizator umożliwia korzystanie z własnej bazy hotelowej na torze w cenie 72,50 zł od osoby w tym śniadanie. Rezerwacji noclegów dokonać można pod nr Tel. 501 485 331 lub mailowo; tor-kielce@automobilklub.kielce.pl
  • W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany o czym poinformujemy zainteresowanych na 5 dni przed  rozpoczęciem kursu

 

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu

                                                                                                               Kierownik Kursu

                                                                                                              Zbigniew Molenda

 

źródło:  http://www.pzm.pl/news/2017/rallycross-wyscigi-gorskie-wyscigi-samochodowe/kurs-na-certyfikat-i-licencje-bc-bc-junior