Robert Zalewski | Maluch Trophy
16525
page-template-default,page,page-id-16525,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Robert Zalewski

 

 

 

[insert_php]

echo $_GET[“best_lap”].”
“;
echo $_GET[“race_time”].”
“;

$servername = “sql5.progreso.pl”;
$username = “predecon_mtnew”;
$password = “ajghiaj911”;
$dbname = “predecon_mtnew”;

echo ‘

Zawodnik

Runda

Podaj nr Dywizji:

DIV 0
DIV 1
DIV 2


miejsce
punkty

best lap
czas wyścigu

Uwagi / Komentarz:
‘;

function min_to_ms($czas)
{
// rozpoznaj czy to milisekundy czy minuty i sekundy

if(is_numeric($czas)){

$input = $czas;

$uSec = $input % 1000;
$input = floor($input / 1000);
if($uSec == 0){
$uSec = “000”;
} else if ($uSec >=1 and $uSec <10) { $uSec = "00".$uSec; } else if ($uSec >=10 and $uSec <100) { $uSec = "0".$uSec; } $seconds = $input % 60; $input = floor($input / 60); $seconds = sprintf('%02d', $seconds); $minutes = $input; if($minutes==0 & $seconds ==0 & $uSec==0){ $czas_ms = "---"; } else { $czas_ms = "".$minutes.":".$seconds.".".$uSec.""; } // wyświetlenie czasu return $czas_ms; } else { $czas_z_formularza_przed = $czas; $czas_z_formularza_po = explode(':', $czas_z_formularza_przed); $minuty = $czas_z_formularza_po[0]; $sekundy = $czas_z_formularza_po[1]; $minuty = $minuty * 60000; $sekundy = $sekundy * 1000; $czas_min = $minuty + $sekundy; //Zapis w milisekundach do MySQL; return $czas_min; } } echo "“;
echo min_to_ms($_GET[‘czas’]);
echo “

“;

//————————————————————————-

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}
echo “DYWIZJA 1 / 1 RUNDA 2018:

“;
$sql = “SELECT kluby.nazwa_klubu , rk.*,za.nazwisko,za.imie,rundy.nazwa_rundy,rundy.data FROM mt_race_kwali AS rk INNER JOIN mt_zawodnicy AS za ON rk.id_zawodnik=za.id_zawodnik INNER JOIN mt_rundy AS rundy ON rk.id_runda=rundy.id_runda INNER JOIN mt_kluby AS kluby ON rk.id_klub=kluby.id WHERE rk.id_runda=1 AND rk.id_dywizja=1 AND DATE_FORMAT(rundy.data,’%Y’)=2018 AND rk.typ=1 ORDER BY rk.miejsce ASC “;
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
// output data of each row
while($row = $result->fetch_assoc()) {

define(‘LAPS’,$row[“laps”]);
define(‘RACE_TIME_FIRST’,$row[“race_time”]);

if ($czas_z_poprzedniej_petli >0){
$roznica = $row[“race_time”]- $czas_z_poprzedniej_petli;
}
$roznica_to_first = $row[“race_time”] – RACE_TIME_FIRST ;

if(LAPS==$row[“laps”]){
if($roznica ==0){}else{
$czas_roznica = min_to_ms($roznica);
}
}else{
if($row[“laps”]!=0){
$czas_roznica = LAPS – $row[“laps”];
$czas_roznica = “+ “.$czas_roznica.” okr”;
} else {
$czas_roznica = “—“;
}

}

//——————- RACE_TIME_FIRST

if(RACE_TIME_FIRST!=$row[“race_time”]){
if($roznica_to_first == 0){}else{
if(LAPS!=$row[“laps”]){

if($row[“laps”]!=0){
$czas_roznica_to_first = LAPS – $row[“laps”];
$czas_roznica_to_first = “+ “.$czas_roznica_to_first.” okr”;
} else {
$czas_roznica_to_first = “—“;
}

} else {

$czas_roznica_to_first = min_to_ms($roznica_to_first);

}
}
}else{
$czas_roznica_to_first = NULL;
}

//————————————

echo “

“;

$czas_z_poprzedniej_petli = $row[“race_time”];
$czas_roznica_to_first = NULL;
}
echo “

” . $row[“miejsce”]. “ ” . $row[“numer_startowy”]. “ ” . $row[“nazwisko”] . “
. $row[“nazwa_klubu”]. “

. $row[“laps”]. “

. $row[“punkty”]. “

. min_to_ms($row[“best_lap”]). “

. min_to_ms($row[“race_time”]). “

. $czas_roznica. “

. $czas_roznica_to_first. “
“;

$sql2 = “SELECT rk.*,za.*,rundy.nazwa_rundy,rundy.data , SUM(rk.punkty) total FROM mt_race_kwali AS rk INNER JOIN mt_zawodnicy AS za ON rk.id_zawodnik=za.id_zawodnik INNER JOIN mt_rundy AS rundy ON rk.id_runda=rundy.id_runda INNER JOIN mt_kluby AS kluby ON rk.id_klub=kluby.id WHERE rk.id_dywizja=1 AND DATE_FORMAT(rundy.data,’%Y’)=2018 AND rk.typ=1 AND rk.id_zawodnik=”.$row[“id_zawodnik”].””;
$result_punkty = $conn->query($sql2);
if ($result_punkty->num_rows > 0) {
while($row_total = $result_punkty->fetch_assoc()) {
echo “total in 2018: “.$row_total[“total”] ;
}
}

echo “

“;

} else { echo “0 results”; }
$conn->close();

[/insert_php]